Interhome ponownie z notą AAA w rankingu RP

Interhome ponownie z najwyższą notą w rankingu wiarygodności finansowej biur podróży "Rzeczpospolitej"

Interhome Polska od wielu lat nieprzerwanie uzyskuje najwyższą notę w publikowanym corocznie w rankingu wiarygodności finansowej biur podróży "Rzeczpospolitej".

Ocena AAA, czyli ekstremalna wiarygodność finansowa, to docenienie dobrej sytuacji finansowej naszego biura. Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Obok ratingu pokazano tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości. Perspektywa finansowa Interhome nieprzerwanie od wielu lat jest określana jako "stabilna".

Więcej na temat rankingu możecie znaleźć Państwo na stronie "Rzeczpospolitej"

http://info.rp.pl/temat/984572.html