Oferta szyta "na miarę"

Oferta szyta na miarę! Z przyjemnością przygotujemy i wyślemy Państwu taki indywidualny zestaw ofert. Całkowicie bezpłatnie i niezobowiązująco! Wystarczy podać nam kryteria, które powinien spełnić ten wymarzony dom lub apartament wakacyjny.

* = Proszę koniecznie podać

Ogólne informacje

Kryteria

Liczba osób wyjeżdżających

Osoby podróżujące

Newsletter

Hobby

Twoje zainteresowania / Preferencje

Dodatkowe kryteria

Przetwarzamy podane przez Państwa w formularzu dane na podstawie art. 6 (b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do opracowania zapytania i na podstawie art. 6 (1) ( f) RODO w celu koniecznym do dalszego informowania Państwa o naszej ofercie. Więcej informacji dot. art. 13 RODO znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Obowiązek informacyjny

"Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Interhome Polska, ul. St. Kostki Potockiego 24B, 02-958 Warszawa informuje, że:
1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Interhome Polska, ul. St. Kostki Potockiego 24B, 02-958 Warszawa wspólnie z centralą grupy Interhome AG, Saegereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg;
2) w Interhome Polska wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@interhome.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO w celu 
i zakresie niezbędnym do otrzymania Newslettera Interhome;
4) dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych tj, do otrzymania od Interhome Polska Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);
7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia Newslettera;
10) podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu"

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Interhome Polska, ul. St. Kostki Potockiego 24B, 02-958 Warszawa oraz Interhome AG, Saegereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do otrzymania Newslettera Interhome