Polityka prywatności

W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.Ustaw 133 z 1997) Interhome Polska Sp. z o.o., St. Kostki Potockiego 24b, 02-958 Warszawa oświadcza: celem przesyłania zamawianych katalogów i materiałów reklamowych Interhome i/lub dokonania przez klientów rezerwacji obiektów wakacyjnych Interhome następujące dane klientów są wprowadzane do komputerowej bazy danych Interhome Polska Sp. z o.o.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu (fakultatywnie). Podanie danych przez klienta jest dobrowolne i oznacza wyrażenie przez niego zgody na ich wprowadzenie do bazy. Interhome Polska Sp. z o.o. nie zbiera żadnych innych danych klienta. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Interhome Polska Sp. z o.o. administruje ww danymi wspólnie z centralą grupy Interhome AG, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Szwajcaria – w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Interhome. Interhome Polska Sp. z o.o. i Interhome AG wykorzystują ww dane klientów wyłącznie w celu przesyłania im katalogów, materiałów reklamowych i dokonywania rezerwacji. Dane te nigdy nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Interhome Polska Sp. z o.o., 02-958 Warszawa, ul. St.Kostki Potockiego 24b, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000180334, kapitał zakładowy: 200.500 zł w całości wpłacony, NIP PL 113-00-67-090, REGON 011112360. Członek Polskiej Izby Turystyki od 1993 roku.

 

Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo skorygować swoje dane lub usunąć je z naszej bazy prosimy o kontakt:

Interhome Polska Sp. z o.o.
St.Kostki Potockiego 24B
02-958 Warszawa
eMail: marketing@interhome.pl

Interhome AG
Sägereistrasse 27
CH 8152 Glattbrugg
eMail: marketing@interhome.com